Wrapping

Wrapping

wrapping

Tilläggsisolering eller nybyggnation (halmbalar placeras utvändigt)

En (vanligtvis 36 cm tjock) ytterisolering av halmbalar monteras med spännremmar eller en hjälpkonstruktion i trä (hybridsystem) el. dyl. framför befintlig mur eller vägg (t.ex. dåligt isolerade byggnader, oisolerade hallar, lador etc. eller också framför enkla träkonstruktioner).  

Regelkonstruktion med utvändig isolering

Halmbalarna monteras på utsidan framför en regelkonstruktion och bildar ett genomgående värmeisoleringsskikt. Beroende på isoleringstjockleken förstärks och spänns halmbalarna precis som i regel- eller hybridkonstruktionerna.

Bärande träbox med ytterisolering

Halmbalarna placeras utvändigt i en träbox (exv. en KLH-träbox) framför en massiv vägg och bildar ett genomgående isoleringsskikt. Halmbalarna kan t.ex. monteras med träkompositskruvar). 

Tillläggsisolering

Halmbalarna kan placeras utvändigt eller invändigt, för det mesta tilläggsisoleras byggnader utvändigt. Ur en byggfysikalisk synvinkel är utvändig tilläggsisolering en bättre lösning än invändig eftersom risken för att vattenånga ska kondensera i väggen är obefintlig förutsatt att väggkonstruktionens utsida är diffusionsöppen. Vid en utvändig tilläggsisolering lagrar dessutom det gamla murverket (som på så vis också är bättre skyddat) värme och färre köldbryggor uppstår vid mellanbjälklag och takanslutningar. De tjockare väggarna tar inte heller på boytan.

För att tilläggsisolera ytterväggar med halmbalar gjuter man antingen en ny grund eller så ställer man halmbalarna på ett kapillärbrytande skikt eller på foamglas. Putsar man inte halmbalarna direkt måste fasaden fästas på en hjälpkonstruktion. Takutsprånget måste eventuellt förstoras eftersom tilläggsisoleringen har en tjocklek mellan 260 och 420 mm (halmbalarnas bredd 240–360 mm + fasadskivor + putsnät + puts). Eftersom det redan finns en bärande stomme räcker det att dimensionera hjälpkonstruktionen enbart för isoleringen.

Kompletterande konstruktioner för en utvändig tilläggsisolering

Det finns många konstruktiva lösningar för att fästa fasadsystem, t.ex. stegar eller reglar i konstruktivt virke och i samma tjocklek som halmbalarna. Reglarna skruvas mot den befintliga konstruktionen (se sida 64–65 om hybridkonstruktioner). Eller så skruvas reglar direkt på halmbalsväggen. På reglarna kan sedan alla traditionella fasadsystem fästas. Särskilt lämpliga är magnesitbundna träullsskivor (Träullit, Heraklith) på råspont eller diffusionsöppna takskivor, kalkputs och putsnät (glasfiber). Man kan även montera ventilerade fasadelement eller en träfasad.

 

(Denna information har lånats och översatts från boken Neues Bauen mit Stroh in Europa av Gruber, Gruber och Santler, 2012 (översatt av Leire Translations) och från baubiologi.at's webbsida Strohbau-Techniken.)