Ecotopia Österlen

Ecotopia Österlen

Ort: 273 92 Skåne-Tranås
Kontaktperson: Karin Malmgren
Webbplats: www.ecotopia.se
Facebook: www.facebook.se/ecotopiaosterlen

Planerade byggevenemang som workshops etc. inklusive planerade datum:
Kurs i halmbalshusbygge 2-5 juni 2018. Mer info och anmälan: www.ecotopia.se

Vilken typ av byggnad handlar det om? Enfamiljshus

Var bygger/har ni byggt huset? på Ecotopia

När planeras huset vara färdigt/när färdigställdes det? Huset slutbesiktigades 2016-12-01

Vem är byggherre/byggherrar? Karin Malmgren/Ecotopia

Vem har ritat ritningarna till bygglovsansökan? Arkitekt Martin Zeiko (kontaktadress se byggnadsbeskrivning nedan)

Hur många personer har varit/är delaktiga i att bygga huset? Byggfirma Ryszard Krzyzaniak (kontaktadress se byggnadsbeskrivning nedan)

Vilket är byggnadssättet? Regelstomme som framställts på byggarbetsplatsen isolerad med certifierade halmbalar

Vilken yta har byggnaden? 103 m2

Vad talat för att man använder halm som byggmaterial? Halm utgör en miljövänlig råvara från lantbruket och är en löpande biprodukt vid framställningen av säd. För att på rätt sätt framställa detta högvärdiga byggmaterial med särskilt bra byggnadsfysikaliska och - ekologiska egenskaper krävs mycket lite energi.

Har en särskild teknik använts för halmhusbygget? Regelstomme med In-fill-metod. Taket isolerades med halmbalar mellan takbjälkarna.

Vilket u-värde har väggarna och taket? Med 36 cm tjocka halmbalar i vägg och tak uppnås ett u-värde på 0,13 W/m2K.

Vilket värmesystem har huset? Huset värms upp med sol och fast bränsle. Solfångaranläggningen har placerats fristående söder om huset. En vattenmantalad köksvedspis kan förutom solen värma upp vattnet som lagras i en ackumulatortank och kan användas för golvvärme. I vinterträdgården har en vedkamin installerats som utan el kan värma upp hela huset. Köksspisen är en gasolspis som även den är oberoende av el. Från teknikrummet i mötesplatsen/utbildningslokalen har en närvärmeledning anslutits för ev. framtida behov av en komfortabel värmeanslutning.

Vilket avloppssystem har huset? Precis som i mötesplatsen har en urin separerande toalett installerats. Urin hygieniseras och fekalier komposteras minst 6 månader. Därefter förs urinen blandat med vatten samt komposten med sina närsalter ut på vallodlingen som gödsel. BDT-vattnet renas i en markanläggning och leds sedan vidare tillsammans med regnvatten i ett dike till en lersedimenterad poleringsdamm.

Vilka kostnader beräknas för denna byggnad kr/m2? ca. 22.000 inkl solfångare, teknik, köksvedspis, kök, bad dvs. även all fast inredning samt planering/bygglovshandlingar/avgifter etc.

Vidare informationer om byggnaden

Byggnadsbeskrivning/Arkitekt: Martin Zeiko

Tema/Arbetsuppgift: Arbetsuppgiften avsåg att uppföra bygglovshandlingar och handleda uppbyggnaden av ett ekologiskt enfamiljshus i halmbalsteknik. För uppdragsgivaren är resurssnålt, klimatsmart och sunt byggande mycket viktiga teman. Men även energieffektivitet, handverkligt utförande, ekobygge … vars utförande naturligtvis måste hålla sig inom ramen för gällande svenska byggnormer.

Läge: Byggplatsen befinner sig öster om infarten till Ecotopia Österlen. På denna plats stod tidigare en byggnad. Skyddat av höga gamla träd mot norr öppnar sig byggnaden öster- och söderut och erbjuder härliga vyer över det omgivande naturlandskapet.

Byggteknik/konstruktion: De utgrävda gamla fundamentstenarna och berggrunden användes som underbyggnad för det nya fundamentet. Grunden är isolerad med skumglas. Golvvärme har installerats och golven består av brända lerplattor, klinker och trä.

Byggnadstekniken består av en träregelkonstruktion med halmbalsisolering. Alla vertikala laster bärs upp av träreglarna. Det höga kravet på värmeisolering uppfylls genom certifierade halmbalade. Av statiska och byggfysikaliska skäl monterades träfiberplattor på väggarnas insida. Därefter vassmattor som putsarmering för lerputsen. Innerväggarna har lerputsats för hand i tre tunna lager vars finish utgörs av kaolinlera. Denna tjocka lerputs bidrar till ett angenämt och sunt rumsklimat. Ytterväggen består av träpanel och miljövänlig vindpapp. Träfasaden som monterats i anslutning till en luftspalt skyddar mot väder och vind och ger byggnaden en miljöanpassad yttre profil. Fönster och ytterdörrar består av lärkträ och uppfyller de höga kraven på passivhusstandard. Pulpettaket har avslutats med synliga balkar i innertaket. Byggnadens taklast bärs upp av stående träreglar innanför det värmeisolerande skiktet. Även här har pressade halmbalar använts som isolering. Ovanför ventilationsnivån befinner sig den vattenavledande taktätskiktet. Taket i vinterträdgården har isolerats med hampa.

Planeringen av byggnaden och dess organisation gestaltades så att nästan alla arbeten dvs. hela byggnaden har kunnat utföras av en man. Dessutom sattes ett väderskydd upp både för att skydda byggmaterialen mot väder och vind men även för att säkerställa en torr, varm och ren byggarbetsplats för byggarbetaren.

Husteknik

Värme: Huset värms upp med sol och fast bränsle. Solfångaranläggningen har placerats fristående söder om huset. I demonstrationssyfte har en vattenmantalad köksvedspis installerats för att förutom solen värma upp vattnet som lagras i en ackumulatortank och kan användas som golvvärme. I vinterträdgården har en vedkamin installerats som utan el kan värma upp hela huset. Köksspisen är en gasolspis som även den är oberoende av el. Från teknikrummet i mötesplatsen/utbildningslokalen har en närvärmeledning anslutits för ev. framtida behov av en komfortabel värmeanslutning.

Drickvatten: Gårdens eget vattenverk

Varmvatten: En stor andel av vattnet värms upp av den mot söder fristående solfångaren. Dessutom kan köksvedspisen värma upp vatten som sedan lagras i ackumulatortanken.

Avlopp: Precis som i mötesplatsen har en urin separerande toalett installerats. Urinen hygieniseras och fekalier komposteras minst 6 månader. Därefter förs urinen blandat med vatten samt komposten med sina närsalter ut på vallodlingen som gödsel. BDT-vattnet renas i en markanläggning och leds sedan vidare tillsammans med regnvatten i ett dike till en lersedimenterad poleringsdamm.

Ventilation: En energieffektiv komfortventilation har anslutits för att kontinuerligt förse huset med frisk luft. Med sin höga värmeåtervinningsgrad bidrar den till att minimera värmebehovet samtidigt som den löpande förser huset med angenäm frisk luft.

Solceller: I förbindelse med planerad solcellsanläggning får huset plusenergistandard vilket innebär att huset producerar mer energi än det förbrukar.

Byggtid: 2014-10-01 till 2016-12-01 (slutbesiktning)

Kontaktuppgifter

Arkitektur und Ökobau
Martin Zeiko, arkitekt och byggmästare
Oberbreitsach 38
A - 4906 Eberschwang, Österrike
E-post: martin.zeiko@gmx.at

Svensk byggfirma
Ryszard Krzyżaniak
1323 Skåne Tranås; 273 92 Skåne-Tranås
krzyzaniakr@wp.pl

Gårdslids Halmbalshus

Gårdslids Halmbalshus

Ort: Henån, Orust
Kontaktperson: Veronica Bick
Webbplats: livetochvi.blogspot.se
Instagram: veronicably

Vilken typ av byggnad handlar det om? 1,5 plan Villa

Var bygger/har ni byggt huset? på Orust

När planeras huset vara färdigt/när färdigställdes det? slutet av år 2019

Vem är byggherre/byggherrar? Veronica Bick och Staffan Jonsing

Vem har ritat ritningarna till bygglovsansökan? Veronica Bick, grannen hjälpte till att renrita i CAD.

Hur många personer har varit/är delaktiga i att bygga huset? Vi bygger själva men har haft hjälp av vänner. Resningen av stolpverket gjordes tillsammans med företaget där Staffan jobbar, Karl-Ers Bygghantverk.

Vilket är byggnadssättet? Timberframe/ Stolpverkstomme med halmbalar utanpå. Halva huset plintgrund och halva källare.

Vilken yta har byggnaden? 158 kvm

Vad talat för att man använder halm som byggmaterial? Miljövänligt, trevligt att arbeta med, bra isolering.

Har en särskild teknik använts för halmhusbygget? Vi försöker använda en hel del återbrukat material till huset så som bla. fönster och dörrar. Timret är fällt på Staffans föräldragård.

Vilket värmesystem har huset? En vattenmantlad massugn planeras och solceller. En vedspis vill vi också ha.

Vilket avloppssystem har huset? Urinseparerande toaletter, begagnad aquatron.

Vilka kostnader beräknas för denna byggnad kr/m2? ca 12000kr/m2 då ingår inköpet av två tomter sammanlagt 1,5 ha, el, vatten, avlopp, grundarbete, det var dyrt!! tja, alla kostnader. Om kalkylen håller återstår att se.

Vidare informationer om byggnaden: Inga tätskikt i badrummet utan vi bygger det som en fristående modul i huset, ovan källaren, på en liten betongplatta med väggar av tegel. På västerfasaden är en 30 kvm växthusdel inritad.

Halmfrid

Halmfrid

Ort: Alingsås
Kontaktperson: Marcus och Christine Anvegård
Facebook: www.halmfrid.wordpress.com
Andra sociala medier: www.facebook.com/halmfrid
Instagram: halmfrid

Vilken typ av byggnad handlar det om? Enfamiljshus i två våningar

Var bygger/har ni byggt huset? Alingsås

När planeras huset vara färdigt/när färdigställdes det? Förhoppningsvis 2017

Vem är byggherre/byggherrar? Marcus Anvegård

Vem har ritat ritningarna till bygglovsansökan? John Helmfridsson/Lena Boman

Hur många personer har varit/är delaktiga i att bygga huset? Drygt 200 personer

Vilket är byggnadssättet? Vi tog hjälp med grundarbete och resning av invändig regelstomme av Green Wood AB. Halmbalning och lerputsning har skett genom workshops. Byggherren har jobbat halvtid med huset.

Vilken yta har byggnaden? 120 kvm.

Vad talat för att man använder halm som byggmaterial? Det är bra miljövänligt isoleringsmaterial som kan närproduceras och det är en restprodukt.

Har en särskild teknik använts för halmhusbygget? Förutom halmbalning och lerputsning har vi lagt musselskal i grunden och återbrukat skiffertak.

Vilket värmesystem har huset? Vattenmantlad massugn och solfångare. Distribueras i ett lågtempererat självreglerande golv- och väggvärmesystem

Vilket avloppssystem har huset? Urinseparerande toaletter, trekammarbrunn och infiltration.

Vilka kostnader beräknas för denna byggnad kr/m2? ca 18000   

Evighetens Eko

Evighetens Eko

Ort: Rörum
Kontaktperson: Kim Svedmark
Facebook: Evighetens Eko

Vilken typ av byggnad handlar det om? Hus i vinkel för permanentboende.

Var bygger/har ni byggt huset? Vi bygger inne i en bokskog utanför Rörum.

När planeras huset vara färdigt/när färdigställdes det? Vintern 2016-2017.

Vem är byggherre/byggherrar? Kim Svedmark och Mari Malmberg

Vem har ritat ritningarna till bygglovsansökan? Vi har ritat själva.

Hur många personer har varit/är delaktiga i att bygga huset? Vi gör allt själva förutom ett större grävjobb.

Vilket är byggnadssättet? Byggnadens bärlinor vilar på pelare.  Dubbel väggstomme.  Inre stommen bär mesta av taket, yttre stommen bär mesta av fönster och dörrar och träpanel.  Halmbalar i kanalen mellan inre och yttre stomme – typ utökad bale-wrap-teknik.

Vilken yta har byggnaden? Ca 120 kvm boyta.

Vad talat för att man använder halm som byggmaterial? Lokalt producerat, giftfritt, billigt, formbart, förlåtande och tåligt.

Har en särskild teknik använts för halmhusbygget? 100% halmisolerad byggnad; golv, väggar och tak.

Vilket värmesystem har huset? Vattenburen golvvärme från en vattenmantlad vedkamin, så småningom pelletsbrännare för underhållsvärme.

Vilket avloppssystem har huset? Eget kretsloppsavlopp, WC med aquatron, fosforfälla, kompostering, egen spridning av kompost, rotzon med vass för BDT.

Vilka kostnader beräknas för denna byggnad kr/m2? Ingen budget är satt bortsett från en snäv begränsning av lån för att kunna uppnå ekonomisk hållbarhet när vi är klara.  När pengarna börjar ta slut jobbar vi ihop nya innan vi köper mer material.  Vi betalar framför allt med tid, svett, blod och tårar.

Vidare informationer om byggnaden? Off-grid; självförsörjande i all infrastruktur, bortsett från gasol till spis och (såklart) Internet.