Regelkonstruktion

Regelkonstruktioner och modulsystem

 

regelkonstruktionTräregelkonstruktionen “infill”

Halmbalsisolering mellan träreglar: Halmbalarna placeras som isolering och icke-bärande element mellan reglarna och packas eventuellt för att undvika att de sätter sig med tiden. Här nyttjar man balarnas egenskap att vilja expandera på längden efter att man klippt upp banden. Då kan eventuella hålrum mellan balarna slutas. Vid behov förtätas balarna med enstaka skikt från balarna (s.k. flakes). Utsidan förses normalt med brädor  innan de putsas (dubbel säkerhet). Minimivikten hos halmbalar med bra isolerings värde är ca. 85 kg/m3.

Infill-träregel-konstruktion

Konstruktionen har utvecklats av StrohTec 1999 (Medarbetare: Herbert Gruber/ASBN) och beräknats, beprövats och testats av IBO, GrAT und ASBN, (se Haus der Zukunft-Rapport: Wandsysteme aus Nachwachsenden Rohstoffen) samt löpande modifierats genom ASBN och anpassats till passivhusbygge. Denna konstruktion (i små variationer) byggs mest i Österrike. Systemet har prefabricerade väggar som monteras med hjälp av en kran. Halmbalarna fylls i ramarna antingen i en montagehall eller på byggarbetsplatsen.  

I StrohTec-systemet står balarna på högkant mellan reglarna så att isoleringstjockleken blir 360 mm (när man använder standardbalar). I idealfallet har väggen (vid tvåvåningshus) passivhusstandard.

Träkonstruktionen består av reglar i konstruktionsvirke (gran) med en tjocklek på 40–60 mm (enligt dimensionering) och en bredd som motsvarar isolertjockleken (360 mm). Reglarna placeras med ett centrumavstånd på ca. 800 mm (halmbalslängd). Alternativt kan reglarna bestå av två reglar som är sammankopplade med metallklamrar.

Andra alternativ är korslimmade reglar eller dubbla reglar med kork eller träfiberisolering mellan reglarna. Fördelen med reglar som är genomgående (eller dubbla reglar) jämfört med reglar på bara en sida är att det är lättare att fästa byggskivor, vindpapp (t.ex. en vindtät OSB-skiva eller råspont med byggpapp som impregnerats med naturharts). Fördelen är också att man kan fästa ett installationsskikt (t.ex. Träullit, Heraklith). Man kan även fästa vindtäta och diffusionsöppna byggskivor på utsidan (Agepan UDP, Celit 3D, Gutex Muliplex, Hofatex UD, Homatherm UD-Q11 protect, Pavatex: Isolair L, SteicoUniversal, alla μ-värden: 3–5 [diffusionsöppna] och värmeledningsförmåga λr=0,05–0,06 W/m2K) eller också en ventilerad träfasad eller ventilerade fasadplattor.

Ursprungligen hade systemet råspont diagonalt (på utsidan) och horisontalt (på insidan). Springorna mellan brädorna fylldes med lera. På brädorna monterades sen en vassmatta som putsbärare och väggarna putsades (med lera på insidan och för det mesta med kalk på utsidan). Alternativ förseddes huset med en ventilerad träfasad.

För att säkerställa att väggarna var vindtäta, var man tvungen att montera en vindtät men diffusionsöppen folie på utsidan och en lufttät (kraftig) byggpapp (impregnerad med naturharts) på insidan. Först efterhand ersattes denna relativt arbetsintensiva konstruktionen med OSB-skivor på insidan och diffusionsöppna innertaksskivor på utsidan. OSB-skivorna är lätta att bearbeta och montera. OSB-skivorna med en tjocklek på mer än 16 mm (spontade, klistrade och skruvade eller fästa med klammer på konstruktionen) fungerar i det här fallet som statiska förstyvningselement och lufttätt skikt på en och samma gång, och de kan ta upp stora laster. På marknaden finns dessutom OSB/4-skivan från Egger som ett relativt ekologiskt och formaldehydfritt alternativ. Skivan, som både är diffusionsöppen och vindtät, kan även användas som fasadmaterial, vilket sänker kostnaden genom kortare montagetid.

I Österrike har det redan byggts ca. 80 hus i den här tekniken de senaste åren och väggkonstruktionerna har optimeras efterhand. Golvbjälklag och takelement produceras i samma teknik, oftast som hela prefabricerade byggdelar.

Moduler Halmbalsbygge (Prefab)

I snickerier kan byggdelar snabbare och kostnadseffektivare framställas dvs. prefabriceras. Därför väljer fler och fler snickerier denna väg. Byggherren kan fortfarande i samverkan med snickeriet fylla i halmbalarna i deras montagehall. I vissa fall anpassas modulerna till husets arkitektur (variabla storlekar). I vissa fall anpassas modulerna till halmbalarnas format, vilket gör planeringen mer komplicerad. Vissa prefab-moduler putsas med en grov puts ( vilket är enklare när modulerna ligger ner). Transport och montage (kran) blir då dock mer krävande.

Det certifierade systemet systemǀhausǀbau

systemǀhausǀbau har växt fram ur ett kooperativ mellan snickeriet Kreativer Holzbau, arkitekterna Schmelz och Herbert Gruber (ASBN). I samarbete med branschnätverket BeuC NÖ (ecoplus) och ASBN:s Haus-der-Zukunft-Plus-Workshops utvecklades och testades ett relativt enkelt och prisvärt modulsystem som nu är certifierat i hela Europa. Systemet togs fram för att underlätta för snickerier och andra byggproffs och för att också i framtiden ge möjligheten att bygga halmhus trots att föreskrifterna, speciellt vad gäller prefabelement, har skärpts.

En handfull moduler utgör basen för systemǀhaus-bygglåda: vägg-, tak- och hörnmoduler utgör höljet, fönstermoduler ramarna för öppningarna. Utöver det finns några specialbyggdelar som kant- eller attikaelement. Modulerna bygger på ett rastermått på 800 mm.

Tack vare rastermåtten kan man enkelt projektera och transportera systemǀhausǀmodulerna, som även lämpar sig för passivhus. Sammanfogningen med not och fjäder möjliggör en mycket enkel och snabb montering. systemǀhausǀbau erbjuder en fastprisgaranti för alla standardmoduler och väggmodulen, som ligger på ca. 300 euro (maj 2012), är också relativt prisvärd.

En väggmodulskonstruktion har t.ex. följande mått: bredd: 800 mm, höjd: 2760 mm, tjocklek: 430 mm, rumshöjd: 2700 mm, isolering: 400 mm bygghalmbalar (eller cellulosa till samma pris). Skivor invändigt: OSB/4-skivor (formaldehydfria), utvändigt: diffusionsöppna MDF-skivor. Väggmodulens U-värde: 0,12 W/m2K (utan extra skivor).

systemǀhausǀbaus rekommenderar att klä varianten som är tänkt att inredas med Heraklit-/Träullitskivor (installationsskikt) och lerskivor eller lerputs på plats. Ytan kan sen målas med alla traditionella diffusionsöppna väggfärger (silikat-, ler-och kalkfärger).

Som väderskyddande fasad rekommenderar systemǀhausǀbau en mineralputs och fasadfärg (eller ett certifierat putssystem) på en 40 mm MDF eller en ventilerad träfasad (även här finns det färdiga moduler, t.ex. StoThermoWood). En inklädd väggmodul har ett U-värde på 0,10 W/m2K och uppnår därmed passivhusstandard.

Modulerna säljs för närvarande enbart i Österrike och Kreativer Holzbau erbjuder bara montering och invändig färdigställning i vissa delar av Österrike.

Andra leverantörer och utvecklare i Europa som erbjuder halmbalsmoduler är Eco Fab i England, Tuvalu Strobouw i Nederländerna, Dirk Scharmer (en quick-motion-film på YouTube visar en montering) i Tyskland, Make Architects i England och Grupa Cohabitat i Polen. Make Architects utvecklade det än så länge största engelska halmbalshuset, Gateway Building i Nottingham som har ett framförhängt fasadsystem isolerat med halmbalar. Grupa Cohabitat erbjuder ett open-sourche-system med namnet nanoHabitat.

Prefabricerade moduler med lerputs

Till skillnad från stommodulerna och moduler för ombyggnad som är inklädda med (certifierat) trämaterial och som har ett separat luft- och vindtätt skikt erbjuder företag som ModCell  i England, Ecococon i Litauen och Pailletech i Belgien väggelement som är färdigputsade med lera. I tillverkningshallen sprutas leran direkt på halmbalarna i de liggande väggmodulerna och jämnas sedan ut. Den här konstruktionen har därför varken eget installationsskikt eller luft- och vindtätt skikt och lämpar sig alltså inte för passivhus. ”Lämpar sig” betyder att den här konstruktionen med en direkt putsad halmbalsvägg antagligen inte godkänns vid en s.k. BlowerDoor tryckprovning som föreskrivs i exempelvis både Österrike,Tyskland och Sverige. Självklart är putsytor också luft- och vindtäta, men bara om de är absolut sprickfria och sprickor bildas lätt när putsen ansluter till material som trä. Ecococon-produkten säljs även oputsad och förses då med skivmaterial.

ModCell erbjuder helhetslösningen ”BaleHaus“ med utanpåliggande installationer. Även här saknas installationsskiktet p.g.a. att konstruktionen putsats direkt. I gengäld erbjuds ett energieffektivt 12-volts elsystem. Väggmodulerna som putsas i fabrik och därför är mycket tunga och relativt svåra att hantera har ändå den stora fördelen att de avger mindre fukt i byggnaden under byggets gång (drywall). Enligt www.modcell.com designades ”BaleHaus” för att kunna ”monteras ner, återanvändas eller återvinnas efter en livslängd på 100 år eller mer”.

Denna information har lånats och översatts från boken Neues Bauen mit Stroh in Europa av Gruber, Gruber och Santler, 2012 (översatt av Leire Translations) och från baubiologi.at's webbsida Strohbau-Techniken i samverkan med Herbert Gruber.