Kunskap

Kunskapsbanken

Länkar

Sveriges första hus av prefabricerade halmelement står nu färdigt på ön Tranholmen i Stockholm. Familjen Smittenberg har byggt med halmelement från det litauiska företaget Ecococon: klokahem.

Ecococons hemsida

Böcker

bainbridge-steen-steen_the_straw_bale_house-238x300
The Straw Bale House
av David A. Bainbridge, Bill Steen,
Athena Swentzell Steen

jones_building_with_straw_bales-242x300
Building with Straw Bales: A Practical Guide for the UK and Ireland
av Barbara Jones

king_buildings_of_earth_and_straw-198x300
Buildings of Earth and Straw: Structual Design for Rammed Earth and Straw Bale Architecture
av Bruce King

king_design_of_straw_bale_buildings-228x300
Design of Straw Bale Buildings: The State of the Art
av Bruce King

lacinski-bergeron_serious_straw_bale-241x300
Serious Straw Bale: A Home Construction Guide for All Climates
av Paul Lacinski och Michel Bergeron

minke-mahlke_building_with_straw-232x300
Building with Straw: Design and Technology of a Sustainable Architecture
av Gernot Minke och Friedemann Mahlke

steen-steen_the_beauty_of_straw_bale_homes-300x298
The Beauty of Straw Bale Homes
av Athena Swentzell Steen och Bill Steen

 Neues Bauen mit Stroh in Europa av Herbert Gruber, Astrid Gruber och Helmuth Santler