Hybridsystem

Hybridsystem

hybridsystemHybridsystem

I ett hybridsystem kombineras den självbärande konstruktionens fördelar med regelkonstruktionens fördelar. Här tas lasterna upp av både de putsade halmbalarna och reglarna. Ett hybridsystem kan också förses med diagonalbrädor eller stärkande plattor på in- eller utsidan och putsas direkt antingen på en eller på båda sidor. Även vid renovering (wrapping) kan hybridtekniken användas.

Med OrganiCut-Systemet har ASBN vidareutvecklat CUT-tekniken. Därigenom möjliggörs även uppbyggnaden av kupoler, runda byggnader och andra organiska former.

Exempel på hybridkonstruktioner är Pascal Thepauts Kolotec-system och Tom Rijvens CUT-system (cell and tension, som egentligen uppfanns av den franske halmbalsbyggaren Jean Marie Haquette). Halmbalarna har där kompletterats med en enklare trästomme i isoleringsskiktet för att bättre kunna bära upp lasterna och för att stabilisera konstruktionen. Samtidigt drar regelkonstruktionen nytta av halmbalarnas och (den invändiga och utvändiga putsens) stabiliserande effekt (Sandwichmetoden). Ca. 140–200 mm breda (råspont-)brädor placeras lodrätt mellan balarna (som därigenom kläms in). Vid behov fixeras balarna med horisontal läkt som också hjälper till att komprimera balarna mellan varje skikt. Tekniken, som är enkel och som kan utföras i egen regi, lämpar sig för mindre byggnader, framför allt som kompletterande konstruktion vid tilläggsisolering av befintliga byggnader.

Man kan enkelt och snabbt uppföra väggar och valv, särskilt vid befintliga (statiska) strukturer som lador, dåligt isolerade husväggar, takkonstruktioner etc. Om man flyttar de stående brädorna från mitten till utsidan av balarna kan fasaden fästas direkt på brädorna. Ska en gammal byggnad isoleras utvändigt med halmbalar kan den utvändiga hjälpkonstruktionen helt enkelt fästas på den befintliga väggen med hjälp av (trä-)ankare, som placeras med ett centrumavstånd på 1 till 2 m.

Regelkonstruktion med utvändig isolering

Tack vare det homogena isolerskiktet har självbärande halmbalsväggar ett bättre isoleringsvärde än väggar med regelverk där reglarna skapar köldbryggor. Med en invändig trästomme och halmbalar på utsidan kan man förena det bästa av två världar: den totalt sett enklare och effektivare träregelkonstruktionen och dess fördel med ett installations- och montageskikt på insidan med den bärande konstruktionens mycket goda isoleringsvärde och attraktiva halmbalsfasad.

Denna information har lånats och översatts från boken Neues Bauen mit Stroh in Europa av Gruber, Gruber och Santler, 2012 (översatt av Leire Translations) och från baubiologi.at's webbsida Strohbau-Techniken i samverkan med Herbert Gruber.