Halmfrid

Halmfrid

Ort: Alingsås
Kontaktperson: Marcus och Christine Anvegård
Facebook: www.halmfrid.wordpress.com
Andra sociala medier: www.facebook.com/halmfrid
Instagram: halmfrid

Vilken typ av byggnad handlar det om? Enfamiljshus i två våningar

Var bygger/har ni byggt huset? Alingsås

När planeras huset vara färdigt/när färdigställdes det? Förhoppningsvis 2017

Vem är byggherre/byggherrar? Marcus Anvegård

Vem har ritat ritningarna till bygglovsansökan? John Helmfridsson/Lena Boman

Hur många personer har varit/är delaktiga i att bygga huset? Drygt 200 personer

Vilket är byggnadssättet? Vi tog hjälp med grundarbete och resning av invändig regelstomme av Green Wood AB. Halmbalning och lerputsning har skett genom workshops. Byggherren har jobbat halvtid med huset.

Vilken yta har byggnaden? 120 kvm.

Vad talat för att man använder halm som byggmaterial? Det är bra miljövänligt isoleringsmaterial som kan närproduceras och det är en restprodukt.

Har en särskild teknik använts för halmhusbygget? Förutom halmbalning och lerputsning har vi lagt musselskal i grunden och återbrukat skiffertak.

Vilket värmesystem har huset? Vattenmantlad massugn och solfångare. Distribueras i ett lågtempererat självreglerande golv- och väggvärmesystem

Vilket avloppssystem har huset? Urinseparerande toaletter, trekammarbrunn och infiltration.

Vilka kostnader beräknas för denna byggnad kr/m2? ca 18000