Halmbalsisolerade Golvplattor

Halmbalsisolerade Golvplattor

halmgolv

Halmbalar fylls precis som i rambyggmetoden mellan reglarna med plattor på båda sidorna. De monteras (läggs) på källar- eller grundmuren, fundamentlinjer (beakta vindriktningen) eller punktfundamentet. Idealiskt är en luftspalt på 50 cm under golvplattan som fyllts med halmbalar. Ytan under golvplattan fylls med minst 10 cm grus för att reducera fukten i detta mellanrum. OBS! På en golvplatta måste OSB-plattan placeras inne dvs. uppe medan konstruktionen ute (nere) måste vara diffusionsöppen! Precis som vid en omvänd yttervägg. Om man använder diffusionstäta material i golvuppbyggnaden (betong, kakel) kan även plattan på undersidan utgöra en OSB-platta. I detta fall rekommenderas ute (nere) en 16 mm och inne (uppe) en minst 22 mm tjock OSB-platta. Detta för att utöka ånglutningen utåt. Även lämpad som undersida: Råspont med diffusionsöppen vindpapp. 

 

Denna information har lånats och översatts från baubiologi.at's webbsida Strohbau-Techniken.