Evighetens Eko

Evighetens Eko

Ort: Rörum
Kontaktperson: Kim Svedmark
Facebook: Evighetens Eko

Vilken typ av byggnad handlar det om? Hus i vinkel för permanentboende.

Var bygger/har ni byggt huset? Vi bygger inne i en bokskog utanför Rörum.

När planeras huset vara färdigt/när färdigställdes det? Vintern 2016-2017.

Vem är byggherre/byggherrar? Kim Svedmark och Mari Malmberg

Vem har ritat ritningarna till bygglovsansökan? Vi har ritat själva.

Hur många personer har varit/är delaktiga i att bygga huset? Vi gör allt själva förutom ett större grävjobb.

Vilket är byggnadssättet? Byggnadens bärlinor vilar på pelare.  Dubbel väggstomme.  Inre stommen bär mesta av taket, yttre stommen bär mesta av fönster och dörrar och träpanel.  Halmbalar i kanalen mellan inre och yttre stomme – typ utökad bale-wrap-teknik.

Vilken yta har byggnaden? Ca 120 kvm boyta.

Vad talat för att man använder halm som byggmaterial? Lokalt producerat, giftfritt, billigt, formbart, förlåtande och tåligt.

Har en särskild teknik använts för halmhusbygget? 100% halmisolerad byggnad; golv, väggar och tak.

Vilket värmesystem har huset? Vattenburen golvvärme från en vattenmantlad vedkamin, så småningom pelletsbrännare för underhållsvärme.

Vilket avloppssystem har huset? Eget kretsloppsavlopp, WC med aquatron, fosforfälla, kompostering, egen spridning av kompost, rotzon med vass för BDT.

Vilka kostnader beräknas för denna byggnad kr/m2? Ingen budget är satt bortsett från en snäv begränsning av lån för att kunna uppnå ekonomisk hållbarhet när vi är klara.  När pengarna börjar ta slut jobbar vi ihop nya innan vi köper mer material.  Vi betalar framför allt med tid, svett, blod och tårar.

Vidare informationer om byggnaden? Off-grid; självförsörjande i all infrastruktur, bortsett från gasol till spis och (såklart) Internet.