Ekohuset i Gammelsträng

Ekohuset i Gammelsträng

Ort: Näsviken
Kontaktperson: Niklas Olsson
Facebook: www.facebook.com/ekohusetigammelstrang

Vilken typ av byggnad handlar det om? Permanentbostad

Var bygger/har ni byggt huset? Gammelsträng, 820 64 Näsviken, Hälsingland

När planeras huset vara färdigt/när färdigställdes det? Planeras att färdigställas sommarn 2017

Vem är byggherre/byggherrar? Niklas Olsson

Vem har ritat ritningarna till bygglovsansökan? Staffan Persson Humlemo AB

Hur många personer har varit/är delaktiga i att bygga huset? 3st samt kurser och vänner vid olika moment

Vilket är byggnadssättet? Stolpvirkeskonstruktion av rundtimmer med halmbalar utanför konstruktionen. Gruskrossgrund på ca 80cm med granitstenar på det som plintar.  På plintarna ligger ett ramverk av rundtimmer och på det stolpar av rundtimmer.

Vilken yta har byggnaden? 70m2 bottenvåning med loft på ca 40m2

Vad talat för att man använder halm som byggmaterial? Låg inbyggd energi då det är en restprodukt från livsmedelsframställning. Bra isoleringsvärde och bra fuktbuffrande egenskaper. Lätt att lära sig bygga med halm och det går att hitta lokalt. Det är kompis med andra naturliga material som lera och trä.

Har en särskild teknik använts för halmhusbygget? För det mesta är halmbalarna satta i förband och dymlade med vertikala trädymlingar vartannat varv, de är sammanbundna med rep och fäst i stolpkonstruktionen.

Vilket u-värde har väggarna och taket? Vet ej, men vi har halmbalar i taket med en isolerskiva av träfiber på det, sammanlagt ca 50cm isolering i tak. Golvet är isolerat med 35-40cm hampa på den lerklinade trossbotten.

Vilket värmesystem har huset? Vattenmantlad massugn på ca 3,5 ton kopplat till ackumulatortank tillsammans med solfångare. Väggvärme putsas in på insidan av ytterväggarna, lergolv med golvvärme i hall, tvättstuga och badrum. En vedspis är också installerad för backup vid strömavbrott samt för matlagning.

Vilket avloppssystem har huset? Hemmabyggd komposttoalett med urinseparator. Gråvatten kopplas till tvåkammarbrunn med efterföljande infiltrationsbädd. Kan bli en annan lösning.

Vilka kostnader beräknas för denna byggnad kr/m2? ca 10000kr/m2 för hus inklusive tomt, avstyckning och förberedelse av tomt så som grävning, inkoppling av vatten och el samt anläggning av väg och dränering.

Vidare informationer om byggnaden? Byggnaden är placerad med långsidan i söderläge, taket är 45 graders lutning och kommer täckas av både solfångare och solceller, resten är återbrukat taktegel Huset är inte offgrid utan kopplas upp på elnätet.

Badrummet byggs utan tätskikt. Tre väggar muras upp av återbrukat murtegel med lerbruk samt putsas med lerputs. Golvet består av lera med värmeslingor och isoleras med hasopor.
Köket och det mesta av möblerna är återbruk.

Huset är byggt med återbrukat material där det är möjligt såsom kök, golv och inredning. Det mesta av golvet är återbrukat plankgolv, i badrum, tvättstuga och hall är det lergolv med värmeslingor.