Eva Håkanssons halmbalshus

Eva Håkanssons halmbalshus

Ort: Hörby
Kontaktperson: Eva Håkansson
Facebook: Halmbalshusbyggarna - men den är inte bara för mitt eget bygge utan ett forum jag startade för flera år sedan.
Andra sociala medier: www.maskinisten.net - (nick ”Lantlady”) där kan man följa mitt bygge.

Vilken typ av byggnad handlar det om? Mitt hus är en ”post and beam”-konstruktion (där reglar håller upp taket) och väggarna av halmbalar är fristående och bär endast sig själva. Huset är på 190 kvm.

Var bygger/har ni byggt huset? 7 km öster om Hörby, mitt i Skåne

När planeras huset vara färdigt/när färdigställdes det? Under uppförande – det blir klart när det blir klart! Jag har ingen brådska. Jag har ju aldrig byggt hus förut och jag vill göra varje detalj väl.

Vem är byggherre/byggherrar? Eva Håkansson

Vem har ritat ritningarna till bygglovsansökan? Eva Håkansson

Hur många personer har varit/är delaktiga i att bygga huset? Eva Håkansson, delvis med hjälp av dottern Emma (22 år) och mamma (84 år) och pappa (90 år).

Vilket är byggnadssättet? En U-formad gård med 3 huskroppar som kan byggas en i taget och sammanfogas med balgångar. Grundmurar av sparsten (sten och betong), lergolv, väggar av (inifrån) lerputs, nät, halmbalar, nät, lerputs och ytterst ett tunt lager av kalk.
Taket består av (inifrån) innerbeklädnad (gipsskivor) eller lerputs – måste vara brandskyddande, råspont, lerputslager (brandskyddande), halmbal liggande, lerputs, luftspalt, råspont, takpapp, EPDM-duk, jord, gräs (klipps med robotgräsklippare).

Vilken yta har byggnaden? Lerputs och kalk

Vad har talat för att man använder halm som byggmaterial? Finns lokalt, är billigt, självbyggarvänligt, ljuddämpande, ekologiskt, vackert, etc.

Har en särskild teknik använts för halmhusbygget? Grundmur på vilken en trä-”stege” ligger. Sen staplas liggande balar och efter 7:e lavet läggs ytterligare en trä-”stege”. Den övre och undre stegen spänns ihop med emballageband så väggen stabiliseras och förhindrar skjuvning. Väggen nätas. Sen syr man genom väggen på flera ställen med snöre – syftet är både att få nätet så nära balarna som möjligt för lättare putsning, men även för att göra väggen mer jordbävningssäker.

Vilket u-värde har väggarna och taket? I energiberäkningen är detta nedan det högsta värdet – det beror på hur hårt man pressar balarna och man kan inte i förväg veta hur hårda de blir så detta är ”som högst”, men kan ev bli lägre.
Väggar 0,12 (lerputs 0,18, halm 0,06, lerputs 0,18, kalkputs 0,9). Taket ungefär samma värde.

Vilket värmesystem har huset? Massugn som värmer huset via ackumulatortankar genom golvvärme. Skog finns på tomten.

Vilket avloppssystem har huset? 3-kammarbrunn och ekologisk rotzon

Vilka kostnader beräknas för denna byggnad kr/m2? Återkommer då jag är klar ☺, men lånekostnaden ska inte ligga högre än en lägenhetsetta att hyra, dvs max 4500 kr/mån.

Vidare information om byggnaden? Jag gör alla moment själv (eller med medhjälpare) så inget läggs ut på byggfirma. Detta inkluderar alla markarbeten och allt som jag lagligen få göra själv. Det blir billigare men tar också mycket längre tid att bygga så. Men det är väldigt roligt att veta exakt hur mitt hus är gjort som husägare. Jag har gjort ett ”övningsobjekt” i form av ett traktorgarage på 20 x 9 m innan jag började på boningshuset. Det är gjort som boningshuset förutom att jag använder en säckgrund (”earth bags”) under balväggarna.

Min dotter Emma Samuelsson hjälper till att fylla övre delen av väggen på traktorgaraget.